20 Feb 2017 Lista Provisional de Admitidos e Excluídos para a provisión con carácter temporal a tempo parcial (93.3% xornada – 35 horas semanais) dun instalador electricista – oficial 1ª (1) para o “Plan de Conservación e Funcionamento de Bens e Servizos do Concello de Tomiño 2017”. Nomeamento do Tribunal, día, lugar e hora das probas.

No seguinte enlace pode consultar a Lista Provisional de Admitidos e Excluídos para a provisión con carácter temporal a tempo parcial (93.3% xornada - 35 horas semanais) dun instalador electricista...

Leer máis

20 Feb 2017 Lista Provisional de Admitidos e Excluídos para a provisión con carácter temporal a tempo parcial (93.3% xornada – 35 horas semanais) dun instalador electricista – especialista (1) para o “Plan de Conservación e Funcionamento de Bens e Servizos do Concello de Tomiño 2017”. Nomeamento do Tribunal, día, lugar e hora das probas.

No seguinte enlace pode consultar a Lista Provisional de Admitidos e Excluídos para a provisión con carácter temporal a tempo parcial (93.3% xornada - 35 horas semanais) dun instalador electricista...

Leer máis

20 Feb 2017 Lista Provisional de Admitidos e Excluídos para a provisión con carácter temporal a tempo parcial (93.3% xornada – 35 horas semanais) dun carpinteiro en xeral, oficial 1ª (1) para o “Plan de Conservación e Funcionamento de Bens e Servizos do Concello de Tomiño 2017”. Nomeamento do Tribunal, día, lugar e hora das probas.

No seguinte enlace pode consultar a Lista Provisional de Admitidos e Excluídos para a provisión con carácter temporal a tempo parcial (93.3% xornada - 35 horas semanais) dun carpinteiro en...

Leer máis

20 Feb 2017 Lista Provisional de Admitidos e Excluídos para a provisión con carácter temporal a tempo parcial (93.3% xornada – 35 horas semanais) dun carpinteiro especialista (1) para o “Plan de Conservación e Funcionamento de Bens e Servizos do Concello de Tomiño 2017”. Nomeamento do Tribunal, día, lugar e hora das probas.

No seguinte enlace pode consultar a Lista Provisional de Admitidos e Excluídos para a provisión con caracter temporal a tempo parcial (93.3% xornada - 35 horas semanais) dun carpinteiro especialista...

Leer máis
X