25 Out 2017 ACTA PROVISIONAL DO TRIBUNAL AVALIADOR DA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DO/DA PERSOAL DOCENTE DO CURSO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA RELACIÓN CO CLIENTE (Nº 2017/103200) PARA OS POSTOS, QUE QUEDARON VACANTES TRAS A PRIMEIRA CONVOCATORIA

Docente e titor/a do módulo do certificado de profesionalidade de Actividades de xestión administrativa na relación co cliente: MF0977_2 "Lingua estranxeira profesional para a xestión administrativa na relación co cliente”. Docente...

Leer máis

25 Out 2017 ACTA PROVISIONAL DO TRIBUNAL AVALIADOR DA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DO/DA PERSOAL DOCENTE E ADMINISTRATIVO DOS CURSOS DE: ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA RELACIÓN CO CLIENTE (Nº 2017/103200) E DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS (Nº 2017/103185), PARA OS POSTOS QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN:

1. Docente e titor/a do módulo do certificado de profesionalidade de Actividades de xestión administrativa na relación co cliente: MF0977_2 "Lingua estranxeira profesional para a xestión administrativa na relación co...

Leer máis
X