Deporte e Campamentos Verán 2017

Inscricións nenas e nenos

 • Datos da persoa participante


 • Información de interese sobre o participante da actividade

 • En caso afirmativos indique cales.
 • En caso afirmativo indique cales
 • En caso afirmativo indique cales
 • en caso afirmativo indique cal e para que.

 • Autorización e documentación


  Descargue, cumprimente e asine os seguintes documentos:

  Modelo tipificado de autorización para a participación nas actividades de verán 2017

  Modelo de autorización de captura de fotografías

  Unha vez cumprimentado, suba os arquivos de autorización xunto co DNI e a tarxeta sanitaria do participante

 • Drop files here or
  Adxuntar tamén fotocopia do informe médico no caso de enfermidade, alerxia ou tratamento (pode adxuntar vários arquivos neste campo)
Inscricións adultos

 • Datos da persoa participante

 • Drop files here or
X