PLAN CONCELLOS 2021: SOLDADOR/A LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS PARA A PRAZA DE SOLDADOR/A, NOMEAMENTO DO TRIBUNAL, DÍA, LUGAR E HORA DAS PROBAS

Nas resolucións que se mostran a continuación pódese consultar a listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas para a praza de Soldador/a no marco do Plan Concellos 2021, así como a designación do tribunaL, o lugar, a data e a hora das probas:

listado provisional de admitidos e excluídos – Soldador 2ª