A corporación de Tomiño aproba por unanimidade unha declaración consensuada sobre o 8M A alcaldesa agradeceu a actitude solidaria dos grupos do PSG-PSOE e PP que, aínda que levaban as súas propias mocións, optaron por presentar un só texto consensuado previamente

O Pleno do Concello de Tomiño, reunido onte en sesión ordinaria, aprobou por unanimidade unha declaración institucional do 8M, logo de que esta fora consensuada entre os tres grupos políticos que conforman a corporación municipal.

A alcaldesa de Tomiño, Sandra González (BNG), agradeceu a actitude da oposición, que aínda que levaba as súas propias declaracións, decidiu apoiar a do grupo de goberno, logo de debatela e consensuala entre todos os concelleiros e concelleiras.

“Na convicción de que nesta situación de crise é preciso o traballo de todas e todos, e asumindo a responsabilidade que nos corresponde como representantes da cidadanía, todos os grupos políticos do Concello de Tomiño deixan constancia do seu compromiso común coa igualdade plena, efectiva e real entre mulleres e homes”, reza a declaración aprobada onte.

A alcaldesa salientou o feito de que durante a pandemia se fixo evidente a desigualdade existente entre homes e mulleres, estando as últimas na primeira liña da crise sanitaria e realizando traballos relacionados cos coidados que non contan co recoñecemento que merecen. 

A tal efecto, a corporación municipal acordou en primeiro lugar, expresar e recoñecer o traballo, tanto remunerado coma non, das mulleres na crise da Covid-19; impulsar e reforzar o marco normativo municipal para que se introduza de xeito tranversal a perspectiva de xénero en todas as accións levadas a cabo dende o Concello; continuar coa loita contra a violencia de xénero en todas as súas manifestacións, e ampliar o Plan de Sensibilización Municipal de concienciación do conxunto da sociedade en favor dunha organización social corresponsable e de horarios máis racionais.

Polo mesmo, acordouse demandar das administracións competentes, o aumento dos recursos destinados á inspección laboral e o impulso da creación dun corpo específico que teña competencia para realizar inspeccións aleatorias co fin de testar a existencia ou non de discriminacións por razón de xénero.

Asemade, instarase á Xunta de Galicia a fomentar, en colaboración coas entidades locais, medidas e programas de conciliación nos que se incorpore a perspectiva de xénero, e impulsar a aprobación de novas medidas que alenten a corresponsabilidade, a través de plans específicos, así como o desenvolvemento de  programas de inserción laboral dirixidos a mulleres en situación de violencia de xénero.

Impulsar políticas dirixidas a pechar as moitas brechas que quedan aínda pendentes (laboral, salarial, social) ou crear un Plan de sensibilización e concienciación do conxunto da sociedade en favor dunha organización social corresponsable e de horarios máis racionais, foron outras dúas medidas que se trasladarán á Xunta de Galicia para a súa implementación.