Acta da puntuación obtida na fase de entrevista e puntuación total dos aspirantes seleccionados para a contratación laboral temporal dunha praza de arquitecto/a para cubrir a baixa de embarazo e maternidade da titular da mesma

Puntuación total arquitecto