Acta de composición do tribunal e celebración da primeira proba do proceso de selección para a cobertura temporal dun posto de titulado en traballo social

Acta de composición do tribunal e celebración da primeira proba do proceso de selección para a cobertura temporal dun posto de titulado en traballo social e creación dunha bolsa de emprego municipal para as coberturas temporais do citado posto.

acta declarando desierta la seleccion