Acta de constitución do tribunal para a realización da proba práctica, valoración de méritos e entrevista, da praza de socorrista para a praia fluvial de Goián

Acta Socorrista