Acta de constitución do tribunal para a realización da proba práctica, valoración de méritos e entrevista das prazas de Traballador Forestal do Concello de Tomiño 2018 Convocatoria de subvencións APROL RURAL

Acta traballador forestal 2018