4ª ACTA DE CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL: PROCESO DE SELECCIÓN PROCEDEMENTO PARA A COBERTURA INTERINA DUN POSTO DE TITULADO EN ARQUITECTURA CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO MUNICIPAL PARA AS COBERTURAS TEMPORAIS DO CITADO POSTO

4ª ACTA DE CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL:

PROCESO DE SELECCIÓN PROCEDEMENTO PARA A COBERTURA INTERINA DUN POSTO DE TITULADO EN ARQUITECTURA E DA CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO MUNICIPAL PARA AS COBERTURAS TEMPORAIS DO CITADO POSTO.

20190307_ACTA CELEBRACION PROBA D EGALEGO ENTREVISTA E PROPOSTA DO TRIBUNAL