ACTA DO TRIBUNAL SOBRE A REALIZACIÓN DA PROBA PRÁCTICA, PROBA DE GALEGO, VALORACIÓN DE MÉRITOS, E ENTREVISTA PARA A PROVISIÓN DUN/HA “ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A FORESTAL” DO CONCELLO DE TOMIÑO (APROL RURAL 2021)

ACTA DO TRIBUNAL SOBRE A REALIZACIÓN DA PROBA PRÁCTICA, PROBA DE GALEGO, VALORACIÓN DE MÉRITOS, E ENTREVISTA PARA A PROVISIÓN DUN/HA “ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A FORESTAL” DO CONCELLO DE TOMIÑO (APROL RURAL 2021)

 

20210714_Acta_Acta_Acta Aprol Rural 2021