ADAVAS Baixo Miño porá en cuestión as crenzas que sosteñen a violencia machista no obradoiro que se desenvolverá esta tarde na Casa de Cultura

O obradoiro “Acción social fronte á violencia de xénero” pecha, esta tarde e mañá ás 19.00 horas, na Casa da Cultura, as actividades programadas polo Concello con motivo do 25 de Novembro, Día Internacional contra a Violencia de Xénero

A asociación ADAVAS Baixo Miño (Asociación de Asistencia a Vítimas de Agresións Sexuais e Malos Tratos), será a encargada de impartir este taller dinámico e participativo, non que se cuestionarán as falsas crenzas perpetuadas no imaxinario colectivo con respecto á violencia machista. Así ou explica Ana Vicente, presidenta dá asociación, para quen “o recurso á reacción social como motor de cambio é imprescindible para loitar contra ela”.

Comenta Vicente que, tradicionalmente, a reacción social ante os malos tratos xustificou a agresión e culpabilizou á vítima, transmitindo falsas crenzas respecto ao consumo de alcol: “É que cando bebe ponse violento, pero é boa persoa”, “por problemas económicos, é que quedou en paro, e ponse moi nervioso”, ou “maltratáronlle de pequeno, e claro”; ou as fortemente enraizadas de “é que pasa demasiado tempo fóra de casa”, “non sabe levarlle”, “agora non aguantan nada” ou “as mulleres se o aguantan é porque queren”.

Estes mitos serán cuestionados durante o taller, exemplificando con casos reais da ampla experiencia asistencial de ADAVAS o que realmente sucede. Con iso búscase a implicación das persoas participantes no rexeitamento á violencia machista, e a pervivencia de valores éticos de igualdade e de solidariedade entre todos os seres humanos.

Estas reaccións sociais tan estendidas e que perpetúan os malos tratos ao quitar responsabilidade ao agresor e culpabilizar á vítima, están tan anquilosadas que forman parte xa dos automatismos sociais. “É por iso fundamental, afirma Ana Vicente, coñecer o que sucede realmente desde o primeiro momento, cales son os mecanismos cos que se desenvolve, cales son os signos e síntomas de que estamos ante unha situación abusiva ou violenta (comportamentos de control, dependencia, illamento, celos, desvalorización, chantaxe) e é por iso que é necesario que as persoas saiban advertir aquelas situacións que son inaceptables nunha relación sa”.

En concreto no taller desta tarde e mañá, abordarase a reacción social ante o maltrato, é dicir, como responder cando unha persoa da nosa contorna está nunha relación abusiva, e como actuar cando sofre violencia.

Utilizaranse técnicas activas de simulación de casos, co fin de facilitar que, a experiencia de aprendizaxe grupal intégrese no vivir cotián. Seguindo estas técnicas exponse que poden facer para previr ou evitar unha situación de malos tratos, e como deben actuar no caso de que unha persoa da nosa contorna estea nesta situación.