Certificado resultado Oficial 1ª carpinteiro. Certificado resultado carpinteiro axudante. Certificado resultado condutor operador retroescavadora.. Certificado resultados peón construción. Certificado resultados Instalador electricista Oficial 1ª Certificado resultado tecnico administrativo Certificado resultado Empregado Administrativo. Certificado resultado Pintor Oficial 2ª Acta resultado peón xardinería, horticultura Certificado resultado Albanel Oficial 1ª...

O desenvolvemento da Axenda estratéxica Cerveira-Tomiño, a xestión compartida de servizos locais, a dinamización da economía local trasfronteiriza e a capacitación, centran o esforzo común de ambas rexións Os concellos fronteirizos de Tomiño e Vila Nova de Cerveira presentan, baixo o lema Amizade Cerveira-Tomiño, un...