No seguinte enlace pode consultar a Lista Provisional de Admitidos e Excluídos para a provisión con carácter temporal a tempo parcial (93.3% xornada - 35 horas semanais), de dous (2) técnicos/técnicas administrativos en xeral, para o "Plan de Conservación e Funcionamento de Bens e Servizos...