Nun estudo previo detectáronse 35 especies de plantas exóticas invasoras e 13 potencialmente invasoras, concentradas sobre  terreos agrícolas pero tamén no medio natural No 2017 continuarán as actuacións con máis intensidade, para o cal se procederá á contratación de persoal desempregado do municipio Desde hai varios anos,...

O Programa Galego  de Detección Precoz do Cancro de Mama pon un medio de transporte de balde, para facilitar o traslado dende Tomiño até a Unidade de Exploración Mamográfica, na Casa do Mar de Vigo. Para máis información, prema sobre o seguinte enlace:   Bando transporte mamografías ...