No arquivo que se xunta, pódese consultar a acta da valoración de méritos definitiva do tribunal, que contén a resposta ás reclamacións contra a valoración provisional dos méritos das persoas aspirantes á praza de TÉCNICO/A DO PROGRAMA PARA A XESTIÓN DE CANDIDATURAS E PROXECTOS ENMARCADOS...

No seguinte arquivo poden consultar o texto da acta 1 do tribunal do nomeado proceso selectivo, na que se publica a valoración provisional dos méritos alegados polas persoas aspirantes e os datos da convocatoria da proba práctica Acta 1 TECNICO Proxectos EU ASINADA POR TODOS...

Nos arquivos que figuran a continuación, pode consultar : -O texto de resposta á  reclamación das preguntas da proba práctica. Resposta alegacions -O contido da acta de valoración da proba de galego, da entrevista e da lista da bolsa coas puntuacións totais Acta galego, entrevista e final...

Nos arquivos que engadimos nesta nota, pode vostede consultar: -A acta que contén a valoración definitiva dos méritos das persoas admitidas a este proceso selectivo, despois das dúas alegacións presentadas en prazo. Acta méritos definitivos -A acta que contén a valoración da proba práctica das persoas que se...

No arquivo que se xunta pode comprobar a acta do tribunal que contén a listaxe definitiva das persoas admitidas, a valoración provisional de méritos, así como o lugar, data e hora das probas. 202012111522...

No arquivo que se indica a continuación pode vostede ver o contido da resolución pola cal se aproba a lista de persoas admitidas e excluídas neste proceso selectivo, así como o nomeamento do tribunal avaliador. 20201201_Resolución_DECRETO 2020-1571 [Lista de admitidos-excluidos Bolsa Persoal Limpeza e Desinfeccions]...

No seguinte arquivo pode ver o texto completo da resolución que contén a listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas e nomeamento do tribunal das prazas de Técnico/a de redes, Técnico/a de Medio Ambiente, Técnico/a Administrativo e Traballador/a social. Lista de Admitidos - Excluidos Primeiro Emprego...