Bases da convocatoria e procedemento para a cobertura temporal dun posto de titulado en traballo social e creación dunha bolsa de emprego municipal para coberturas temporais do citado posto O prazo para a presentación de solicitudes é de 5 días hábiles a contar desde o seguinte ao de publicación das bases na páxina web do Concello

Bases convocatoria e procedemento para a cobertura temporal dun posto de titulado en traballo social e da creación dunha bolsa de emprego municipal para coberturas temporais do citado posto.

O prazo para a presentación de solicitudes é de 5 días hábiles a contar desde o seguinte ao de publicación das bases nesta páxina web (até o día 4 de abril de 2019, incluído).

20190328_Resolución_DECRETO 2019-0267 [nuevas bases convocaroria coordinadora servicios sociais]

impresos TRABALLADORA SOCIAL TOMIÑO 2