Bases convocatoria dunha praza de Auxiliar Administrativo/a Funcionario/a Interino/a, por substitución transitoria da súa titular Para poder presentarse ás probas é preciso ter a titulación de Graduado en ESO ou equivalente

BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN DUN POSTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A FUNCIONARIO/A INTERINO/A POR SUBSTITUCIÓN TRANSITORIA DA SÚA TITULAR
PRIMEIRA. OBXECTO DA CONVOCATORIA
O obxecto desta convocatoria é a provisión un posto de funcionario que na actualidade atópase vacante por incapacidade temporal da súa titular. Por este motivo, faise preciso con carácter de urxencia a súa substitución. Máis información nos seguintes enlaces:

20181115_Resolución_DECRETO 2018-0952 [bases de seleccion_gl]

Instancia

Folla Autobaremo