BASES DA CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DUN DELINEANTE INTERINO O Concello de Tomiño convoca unha praza de delineante interido mediante edicto publicado no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra do 13 de abril de 2018. O prazo para presentar instancias remata o día 23 de abril de 2018.

No arquivo que se xunta pode consultar o texto completo da resolución desta convocatoria e pode descargar o modelo de solicitude a presentar:

DECRETO 2018-0238 [2018_BASES FUNCIONARIO INTERINO DELINEANTE-3]

ANEXO SOLICITUDE DELINEANTE