Bases reguladoras da Adxudicación, mediante sorteo público, de autorizacións para a instalación de postos de venda ambulante no Concello de Tomiño As persoas interesadas terán que presentar a solicitude no Rexistro Xeral do Concello, de luns a venres, de 09.00 a 14.00 horas

Bases reguladoras da Adxudicación, mediante sorteo público, de autorizacións para a instalación de postos de venda ambulante no mercado do Concello de Tomiño:

Bases adxudicación postos venda ambulante. Febreiro de 2019

Modelo de solicitude venda ambulante