Bases subvención municipal para adquisición de material escolar para alumnado de Primaria, ESO e Bacharelato

Bases para a subvención de material escolar no Concello de Tomiño