Inscrición: Medrando en Familia 2021

 • OBRADOIROS

  1 mércores ao mes.
  Data de Inicio 27 de outubro
  Horario 19:30-20:30
  Mércores alternos
  Data de inicio 20 de outubro
  Horario de 16:30 a 17:30
  Mércores alternos
  Data de inicio 20 de outubro
  Horario de 18:00 a 19:00

 • DATOS PERSOAIS

 • Datos persoais do pai ou nai


 • Datos persoais do primeir@ fill@


 • Datos persoais do segund@ fill@


 • Datos persoais do terceir@ fill@