Últimas prazas! Non perdas a oportunidade! Curso: "Actividades administrativas na relación co cliente" Precio: de balde Persoas destinatarias: persoas desempregadas con graduado escolar, ou persoas en activo con horario compatible co curso Calendario: do 31 de outubro de 2017 ao 29 de xuño de 2018 Prácticas: 120h de prácticas en...

A programación do Outono Cultural do Concello de Tomiño continúa coas súas actividades e estrea, este vindeiro sábado 28 de outubro, o teatro-musical infantil “Canta connosco!” da compañía Migallas Teatro, en activo dende o ano 1996 e con máis de 1500 representacións ás súas costas. A...

Docente e titor/a do módulo do certificado de profesionalidade de Actividades de xestión administrativa na relación co cliente: MF0977_2 "Lingua estranxeira profesional para a xestión administrativa na relación co cliente”. Docente e titor/a dos módulos de Xestión do curso de Actividades de xestión administrativa na relación...

1. Docente e titor/a do módulo do certificado de profesionalidade de Actividades de xestión administrativa na relación co cliente: MF0977_2 "Lingua estranxeira profesional para a xestión administrativa na relación co cliente”. 2. Docente e titor/a dos demais módulos do certificado de profesionalidade de Actividades de xestión...

O Plan Municipal de Igualdade de Oportunidades de Mulleres e Homes do Concello de Tomiño formúlase como un marco de actuación municipal que contén unha serie de estratexias dirixidas a facer real e efectiva a igualdade de mulleres e homes nos diversos ámbitos tales como...