Rematado o prazo para a presentación de instancias segundo edicto publicado no Diario Atlántico, e na páxina web de Concello e taboleiro de edictos, faise pública a relación de admitidos e exluidos e a data lugar e hora da celebración das correspondentes probas sen que...

O Concello de Tomiño organiza un curso de verán de formación de adultos co obxectivo de preparar ao alumnado para obter o graduado da ESO por libre. Os requisitos para a inscrición no curso serán: Estar empadroado en Tomiño. Ter cumpridos os 16 anos. Ademais dos requisitos...

As persoas seleccionadas desempeñarán o servizo de vixilancia, prevención e salvamento dos bañistas e demais usuarios que acudan durante a tempada de verán á praia fluvial de Goián. O tribunal estará constituido por: Presidente: Ana I. Morgadas Campo, ou funcionario/a que a substitúa Vogais: Jose Ramon Alvarez Riveiro, Oficial...

Na reunión estiveron ademais das autoridades locais, representantes da Secretaría Xeral da Igualdade, Xefatura de violencia de xénero da Subdelegación de Goberno en Pontevedra, e de Igualdade da Deputación de Pontevedra. Á iniciativa da Oficina de Igualdade da Concellería de Servizos Sociais, o Concello de Tomiño...

A Deputación de Pontevedra vén de aprobar en Xunta de Goberno o convenio dun dos proxectos máis ambiciosos do Plan de Actuacións 2017-1018 do departamento de Mobilidade provincial dirixido por Uxío Benítez: a construción dunha nova avenida que rodeará o núcleo urbano do Seixo en...

A Aula-Museo Antonio Fernández, creada hai uns anos nas antigas escolas de Goián (Tomiño), organiza, por primeira vez, unha serie de actividades de verán, relacionadas coa arte, pensadas tanto para público adulto, coma infantil, con saídas á rúa e visitas a artistas locais (pintores, escultores,...