Rematado o prazo para a presentación de instancias segundo edicto publicado no Diario Atlántico, e na páxina web de Concello e taboleiro de edictos, faise pública a relación de admitidos e exluidos e a data lugar e hora da celebración das correspondentes probas sen que...

O Concello de Tomiño organiza un curso de verán de formación de adultos co obxectivo de preparar ao alumnado para obter o graduado da ESO por libre. Os requisitos para a inscrición no curso serán: Estar empadroado en Tomiño. Ter cumpridos os 16 anos. Ademais dos requisitos...

As persoas seleccionadas desempeñarán o servizo de vixilancia, prevención e salvamento dos bañistas e demais usuarios que acudan durante a tempada de verán á praia fluvial de Goián. O tribunal estará constituido por: Presidente: Ana I. Morgadas Campo, ou funcionario/a que a substitúa Vogais: Jose Ramon Alvarez Riveiro, Oficial...

Na reunión estiveron ademais das autoridades locais, representantes da Secretaría Xeral da Igualdade, Xefatura de violencia de xénero da Subdelegación de Goberno en Pontevedra, e de Igualdade da Deputación de Pontevedra. Á iniciativa da Oficina de Igualdade da Concellería de Servizos Sociais, o Concello de Tomiño...