Pode comprobar na seguinte ligazón ao taboleiro de anuncios electrónico do Concello de Tomiño os  arquivos coa valoración da proba práctica no que se indica a data, hora e lugar das probas, así como o contido da proba e as respostas. https://tomino.sedelectronica.gal/info.0...

Na seguinte ligazón está dispoñible a acta coa valoración definitiva dos méritos, lugar data e hora do inicio das probas para a creación dunha bolsa de emprego para as coberturas temporais que poidan producirse no cadro laboral de limpadores/as do Concello de Tomiño. 20210920_Acta_Acta 2 limpeza...

Nas seguintes ligazóns están dispoñibles as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas e valoración provisional de méritos para a creación dunha bolsa de emprego para as coberturas temporais que poidan producirse no cadro de oficiais de alumeado e no cadro laboral de operario laboral...

Na seguinte ligazón está dispoñible a listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas e valoración provisional dos méritos, lugar, data e hora do inicio das probas para a creación dunha bolsa de emprego para as coberturas temporais que poidan producirse no cadro laboral de limpadores/as...

Na seguinte ligazón está dispoñible a listaxe de persoas admitidas e excluídas e nomeamento do tribunal para prover por concurso-oposición unha praza de operario laboral con carácter interino no Concello de Tomiño mentres non se ocupe a praza con carácter definitivo e a creación dunha...

Nas seguintes ligazóns están dispoñibles as listaxes de persoas admitidas e excluídas e nomeamento do tribunal para a creación dunha bolsa de emprego para as coberturas temporais que poidan producirse no cadro laboral de limpadores/as e de oficiais de alumeado do Concello de Tomiño. Lista de...

Nas seguintes ligazóns podes consultar os resultados finais para a contratación de persoas desempregadas perceptoras da RISGA, provisional con carácter temporal a tempo parcial (xornada de 30 horas semanais) para o “Plan de servizos de xardinería e limpeza de interese xeral e utilidade social 2021”. Acta...

Nas seguintes ligazóns podes consultar a listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas, nomeamento do tribunal para a contratación de persoas desempregadas perceptoras da RISGA, provisional con carácter temporal a tempo parcial (xornada de 30 horas semanais) para o "Plan de servizos de xardinería e...

ACTA DAS PROBAS DE IDIOMAS PORTUGUÉS E INGLÉS PARA PROVER POR CONCURSO OPOSICIÓN A CONTRATACIÓN DUN/HA TÉCNICO/A DO PROGRAMA PARA A XESTIÓN DE CANDIDATURAS E PROXECTOS ENMARCADOS NO PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA NEXT GENERATION EU E NO NOVO MARCO FINANCEIRO PLURIANUAL 2021-2027 PARA O CONCELLO DE TOMIÑO. Acta...