Nas seguintes ligazóns podes consultar a listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas, nomeamento do tribunal para a contratación de persoas desempregadas perceptoras da RISGA, provisional con carácter temporal a tempo parcial (xornada de 30 horas semanais) para o "Plan de servizos de xardinería e...

ACTA DAS PROBAS DE IDIOMAS PORTUGUÉS E INGLÉS PARA PROVER POR CONCURSO OPOSICIÓN A CONTRATACIÓN DUN/HA TÉCNICO/A DO PROGRAMA PARA A XESTIÓN DE CANDIDATURAS E PROXECTOS ENMARCADOS NO PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA NEXT GENERATION EU E NO NOVO MARCO FINANCEIRO PLURIANUAL 2021-2027 PARA O CONCELLO DE TOMIÑO. Acta...

CONVOCATORIA PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA AS COBERTURAS TEMPORAIS QUE POIDAN PRODUCIRSE NO CADRO DE OFICIAIS DE ALUMEADO DO CONCELLO DE TOMIÑO. - Instancia e Autobaremo - Publicación BOPPO Prazo para presentar as solicitudes e demais documentación requirida: 10 días hábiles, a partir do seguinte ao...

PROCESO SELECTIVO DE INTERINIDADE E BOLSA DE OPERARIO LABORAL CONVOCATORIA PARA PROVER POR CONCURSO-OPOSICIÓN 1 PRAZA DE OPERARIO LABORAL CON CARÁCTER INTERINO MENTRAS NON SE CUBRA A PRAZA CON CARÁCTER DEFINITIVO E A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA AS COBERTURAS TEMPORAIS QUE POIDAN...

BASES PROCESO SELECTIVO DE BOLSA DE LIMPIADORES/AS CONVOCATORIA PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA AS COBERTURAS TEMPORAIS QUE POIDAN PRODUCIRSE NO CADRO LABORAL DE LIMPIADORES/AS DO CONCELLO DE TOMIÑO - Instancia e Autobaremo  - Publicación BOPPO    Prazo para presentar as solicitudes e demais documentación requirida:    10 días...

No arquivo que se xunta, pódese consultar a acta da valoración de méritos definitiva do tribunal, que contén a resposta ás reclamacións contra a valoración provisional dos méritos das persoas aspirantes á praza de TÉCNICO/A DO PROGRAMA PARA A XESTIÓN DE CANDIDATURAS E PROXECTOS ENMARCADOS...

No seguinte arquivo poden consultar o texto da acta 1 do tribunal do nomeado proceso selectivo, na que se publica a valoración provisional dos méritos alegados polas persoas aspirantes e os datos da convocatoria da proba práctica Acta 1 TECNICO Proxectos EU ASINADA POR TODOS...

No seguinte documento poderás consultar a listaxe de persoas admitidas e excluídas e nomeamento do tribunal para a contratación dun/unha técnico/a do programa para a xestión de candidaturas e proxectos enmarcados no Plan de recuperación, transformación e resiliencia Next Generation EU e no novo Marco...

DECRETO NOMEAMENTO DO TRIBUNAL, PARA A CONTRATACIÓN DE DOUS/DÚAS SOCORRISTAS PARA O CONCELLO DE TOMIÑO PARA O ANO 2021, CONTRATACIÓN QUE PODE SER SUBVENCIONADA PARCIALMENTE POLA CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE CON CARÁCTER TEMPORAL A XORNADA COMPLETA   Na seguinte ligazón está dispoñible a listaxe de persoas admitidas e excluídas...

Nas seguintes ligazóns poderás ver o anuncio no BOPPO coa convocatoria, as bases e o modelo de instancia e autobaremo para a praza de técnico interino con carácter temporal, no marco do programa para a xestión de candidaturas e proxectos enmarcados no Plan de Recuperación,...