COBERTURA TEMPORAL (INTERINIDADE) DUN POSTO DE TITULADO EN TRABALLO SOCIAL E DA CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO MUNICIPAL PARA AS COBERTURAS TEMPORAIS DO CITADO POSTO Acta da valoración definitiva dos méritos alegados polas persoas candidatas.

Pode consultar no seguinte arquivo o contido da acta pola cal se aproba a valoración definitiva dos méritos das persoas candidatas.

Acta meritos definitiva