Convocatoria de soccorrista: listaxe de admitidos O 27 de xuño de 2017 na praia fluvial de Goián, ás 10:00 horas.

As persoas seleccionadas desempeñarán o servizo de vixilancia, prevención e salvamento dos bañistas e demais usuarios que acudan durante a tempada de verán á praia fluvial de Goián.

O tribunal estará constituido por:

Presidente: Ana I. Morgadas Campo, ou funcionario/a que a substitúa

Vogais:

Jose Ramon Alvarez Riveiro, Oficial da Policia Local de Tomiño ou membro da policía que o substitúa.
Javier Álvarez Verísimo, ou traballador/amunicipal que o substitúa.
Mª del Carmen Fernández López, ou traballador/amunicipal que a substitúa.
Beatriz Miranda Verísimo, ou funcionario/a municipal que a substitúa.

Secretaria:  Catalina Echevarría Buades, ou funcionario/a municipal que a substitúa.

Asesor do Tribunal: Sebastián Fernández La Fuente vogal e voluntario da agrupación municipal de Protección Civil de Tomiño, ou membro da agrupación que o substitúa.

Data e lugar das probas

O vindeiro 27 de xuño de 2017 na praia fluvial de Goián, ás 10:00 horas.

Lista de admitidos

Lomba Trigo, Alexander
Otero Gaviño, Samuel

Lista de excluídos

Alves Yañez, Daniel (nos se presentou).
Bueses Suárez, Cibrán (nos se presentou).
Domingos Martínez, Albero (nos se presentou).
Martínez González, Alberto (nos se presentou).
Martínez Carmona, Carolina (nos se presentou).
Mauri Pacheco, Germán (nos se presentou).
Vicente Fernández, Efrén (nos se presentou).

 

Descargar arquivo