Convocatoria Policía Local: listaxe de admitidos Probas o 29 de xuño ás 9:30 horas nas pistas polideportivas do Colexio Pedro Caselles

Rematado o prazo para a presentación de instancias segundo edicto publicado no Diario Atlántico, e na páxina web de Concello e taboleiro de edictos, faise pública a relación de admitidos e exluidos e a data lugar e hora da celebración das correspondentes probas sen que sella precisa a notificación individual aos interesados.

Lista de admitidos:

González Alonso, Avelino
Lomba Giraldez, Rubén

Lugar, hora e data das probas:

Xoves 29 de xuño de 2017 ás 9:30 horas nas pistas polideportivas do Colexio de Educación Primaria Pedro Caselles Beltrán, sito no lugar de Mosteiro, Nº 6 de Tomiño.

Os aspirantes admitidos terán que presentarse nas devanditas dependencias provistos de correspondente DNI e roupa e calzado oportuno para as probas físicas.

Máis información e Tribunal Cualificador no seguinte documento: Listaxe Policía Local