Lista Provisional de Admitidos e Excluídos para a provisión con carácter temporal, a tempo parcial (93.3% xornada – 35 horas semanais) dunha (1) Educador/a social, para o “Plan de Conservación e Funcionamento de Bens e Servizos do Concello de Tomiño 2017”. Nomeamento do Tribunal, día, lugar e hora das probas.

LISTA PROVISIONAL EDUCADORAS SOCIAIS