Exencións ás restricións de mobilidade en Portugal válidas para residentes en Galicia Entre as 00.00 do 30 de outubro e as 06.00 do 3 de novembro estará prohibida a circulación entre concellos salvo excepcións

A circulación de cidadáns non residentes en Portugal continental está suxeita ás excepcións aprobadas

Á vista da permanencia das dúbidas formuladas polos veciños galegos sobre a limitación do movemento de persoas no período comprendido entre o 30 de outubro e o 3 de novembro no territorio nacional continental, o alcalde de Vila Nova de Cerveira subliña que o artigo nº 18 da Resolución do Consello de Ministros no 89-A / 2020 “é esclarecedor e vai ligado á interpretación feita o venres pasado”.

Segundo o documento publicado agora no Diário da República, a circulación de cidadáns non residentes en territorio nacional continental depende das excepcións descritas no parágrafo 16. Fernando Nogueira reafirma que “as fronteiras entre Portugal e España seguen abertas, pero que as restricións de circulación aplicadas aos portugueses nestes cinco días esténdense aos cidadáns estranxeiros, coas excepcións debidamente especificadas na resolución en cuestión”.

Deste xeito, as excepcións incluídas no parágrafo 16 aplícanse, “coas adaptacións necesarias”, ao movemento de cidadáns non residentes en Portugal continental, nomeadamente:

a) Profesionais sanitarios e outros traballadores de institucións sanitarias e de apoio social, así como persoal docente e non docente dos establecementos escolares;
b) Axentes de protección civil, forzas e servizos de seguridade, persoal militar, militarizado e persoal civil das Forzas Armadas e aos inspectores da Autoridade de Seguridade Alimentaria e Económica;
c) Titulares de cargos políticos, maxistrados e directores dos interlocutores sociais e dos partidos políticos representados na Asemblea da República;
d) Aos ministros de culto, mediante a acreditación dos órganos competentes da igrexa ou comunidade relixiosa respectiva, segundo o parágrafo 2 do artigo 15 da Lei 16/2001, do 22 de xuño, na súa redacción actual;
e) Persoal de apoio dos órganos de soberanía e dos partidos con representación parlamentaria, sempre que se acredite a relación profesional respectiva mediante unha tarxeta de traballador ou outro documento axeitado;
f) Viaxes con fins profesionais ou similares, sempre que:
i) Se preste declaración responsable no caso de que o movemento teña lugar entre municipios limítrofes ao da residencia habitual ou na mesma Área Metropolitana;
ii) Porten unha declaración da entidade empregadora, se o desprazamento non se limita ás áreas definidas no punto anterior.
g) Os desprazamentos de menores e acompañantes a establecementos escolares, garderías e actividades de lecer, así como desprazamentos de estudantes a institucións de educación superior ou a outros establecementos escolares;
h) Os desprazamentos dos usuarios e os seus acompañantes a Centros de Actividades Ocupacionais e centros de Dia;
i) Os desprazamentos para asistir a formacións, probas e exames, así como inspeccións;
j) Os desprazamentos para participar en actos procesuais con entidades xudiciais ou en actos da competencia de notarios, avogados, procuradores, conservadores e oficiais de rexistro, así como para o atendemento en servizos públicos, sempre que se acredite o comprobante de cita previa;
k) Os desprazamentos necesarios para a saída do territorio nacional continental;
l) Os desprazamentos de cidadáns non residentes para lugares de permanencia comprobada;
m) Os desprazamentos para asistir a espectáculos culturais, se os estes se realizan a municipios limítrofes ao da residencia habitual ou na mesma Área Metropolitana e sempre que porten a respectiva entrada ou boleto;
n) Os desprazamentos de regreso á residencia habitual.

Cómpre lembrar que, tendo en conta a situación excepcional que se vive en Portugal e no mundo, e para evitar a proliferación de casos rexistrados de contaxio de COVID-19 e un retroceso na contención da transmisión do virus e a expansión da doenza COVID-19 que as medidas adoptadas permitiron, o Goberno de Portugal determinou, dentro do ámbito do estado de alarma, que os cidadáns non poden desprazarse fóra do municipio de residencia habitual no período comprendido entre as 00:00 do 30 de outubro e as 06:00 do día 03 novembro, agás motivos de saúde ou outros de imperiosa urxencia. Esta limitación ten como obxectivo evitar unha maior circulación de cidadáns fóra do municipio de residencia habitual debido ao festivo de todos os Santos e do día dos mortos.

27 de outubro de 2020,
Nota de Prensa emitida polo Gabinete de Comunicação do Município de Vila Nova de Cerveira