Francés Básico II

banner-axenda

Neste curso, alén de coñecer e aprender a comuni-carse en francés da man dunha docente nativa, as persoas participantes achegaranse a moitos aspectos da cultura francesa. Dende o Concello de Tomiño apóstase por estes cursos pola alta deman-da existente e pola importancia do coñecemento de idiomas de cara ao mundo laboral.

Do 7 de novembro ao 30 de xaneiro, de 20:00 a 22:00 h

A partir de 12 anos
Escola Obradoiro de Goián

Inscrición: 15€