II Plan de Conservación e funcionamento de bens e servizos municipais 2015: listaxe provisional admitidos e excluidos, nomeamento dos tribunais, lugar, data e hora das probas.

As listaxes que se publican hoxe refírense os postos de Instalador electricista Oficial 2ª, Albanel oficial 2ª e mecánico de mantemento e reparación de automoción.

Os excluídos das listaxes publicadas no día de hoxe terán ata o día 28 de outubro de 2015 ás 9:00 para emendar os erros das solicitudes ou documentación acreditativa dos requisitos presentada.

 

Listaxe provisional Instalador electricista Oficial 2ª, Mecánico e Albanel Oficial 2ª.