II PLAN DE CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS 2015: Listaxes de admitidos e excluídos, nomeamento dos tribunais, lugar, data e hora das probas.

As listaxes que se publican hoxe refírense a todos os posto excepto os de Instalador electricista Oficial 2ª, Albanel oficial 2ª e mecánico de mantemento e reparación de automoción en xeral que se publicarán o día 27 de outubro de 2015.

Os excluídos das listaxes publicadas no día de hoxe terán ata o día 27 de outubro de 2015 ás 9:00 para emendar os erros das solicitudes ou documentación acreditativa dos requisitos presentada.

Listaxes II Plan conservación 2015