LISTA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS E VALORACIÓN PROVISIONAL DOS MÉRITOS PARA A COBERTURA TEMPORAL (INTERINIDADE) DUN POSTO DE TITULADO EN TRABALLO SOCIAL, E DA CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO MUNICIPAL PARA AS COBERTURAS TEMPORAIS DO CITADO POSTO

RESOLUCIÓN DA LISTA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS E VALORACIÓN PROVISIONAL DOS MÉRITOS PARA DO PROCEDEMENTO PARA A COBERTURA TEMPORAL (INTERINIDADE) DUN POSTO DE TITULADO EN TRABALLO SOCIAL E DA CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO MUNICIPAL PARA AS COBERTURAS TEMPORAIS DO CITADO POSTO.

20190301_Resolución_DECRETO 2019-0165 [Admitidos excluidos traballadoras sociais DEFINITIVA]