LISTA DEFINITIVA PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS E VALORACIÓN DE MÉRITOS PROCESO SELECTIVO DUN TÉCNICO DE CULTURA E INFORMACIÓN XUVENIL TEMPORAL Para cubrir a baixa por embarazo e maternidade e creación dunha bolsa de emprego para coberturas futuras do citado posto

LISTA DEFINITIVA PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS E VALORACIÓN DE MÉRITOS PROCESO SELECTIVO DUN TÉCNICO DE CULTURA E INFORMACIÓN XUVENIL TEMPORAL. Para cubrir a baixa por embarazo e maternidade e creación dunha bolsa de emprego para coberturas futuras do citado posto.

20190311_Resolución_DECRETO 2019-0184 [Admitidos excluidos Informadora xuvenil DEFINITIVA]