LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS PARA A PROVISIÓN TEMPORAL A TEMPO PARCIAL (80% XORNADA – 30 HS. SEMANAIS) DUN MESTRE/MESTRA DE PRIMARIA PARA O PLAN DE CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS NOMEAMENTO DO TRIBUNAL, DÍA, LUGAR E HORA DAS PROBAS

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS PARA A PROVISIÓN CON CARÁCTER TEMPORAL A TEMPO PARCIAL (80% XORNADA – 30 HS. SEMANAIS) DUN MESTRE/MESTRA DE  EDUCACIÓN PRIMARIA PARA O PLAN DE CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS DO CONCELLO DE TOMIÑO 2019. NOMEAMENTO DO TRIBUNAL, DÍA, LUGAR E HORA DAS PROBAS.

20190222_Resolución_DECRETO 2019-0125 [lista adminitidos mestre primaria]