LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS PARA A PROVISIÓN TEMPORAL A TEMPO PARCIAL (80% XORNADA – 30 HS. SEMANAIS) DUN/DUNHA ENXEÑEIRO/A TÉCNICO FORESTAL PARA O PLAN DE CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS NOMEAMENTO DO TRIBUNAL, DÍA, LUGAR E HORA DAS PROBAS

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS PARA A PROVISIÓN CON CARÁCTER TEMPORAL A TEMPO PARCIAL (80% XORNADA – 30 HS. SEMANAIS) DUN/DUNHA ENXEÑEIRO/A TÉCNICO FORESTAL (1) PARA O PLAN DE CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS DO CONCELLO DE TOMIÑO 2019.

NOMEAMENTO DO TRIBUNAL, DÍA, LUGAR E HORA DAS PROBAS.

20190222_Resolución_DECRETO 2019-0124 [lista adminitidos enxeñeiro forestal]