Lista Provisional de Admitidos e Excluídos para a provisión con carácter temporal a tempo parcial (93.3% xornada – 35 horas semanais) dun instalador electricista – oficial 1ª (1) para o “Plan de Conservación e Funcionamento de Bens e Servizos do Concello de Tomiño 2017”. Nomeamento do Tribunal, día, lugar e hora das probas.

No seguinte enlace pode consultar a Lista Provisional de Admitidos e Excluídos para a provisión con carácter temporal a tempo parcial (93.3% xornada – 35 horas semanais) dun instalador electricista – especialista (1) para o “Plan de Conservación e Funcionamento de Bens e Servizos do Concello de Tomiño 2017”. Nomeamento do Tribunal, día, lugar e hora das probas.

 

Listas Instalador electricista Oficial 1ª