LISTA PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS PARA A PROVISIÓN CON CARÁCTER TEMPORAL DUN CONDUTOR-OPERADOR RETROESCAVADORA OFICIAL 2ª  PLAN DE CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS. NOMEAMENTO DO TRIBUNAL, DÍA, LUGAR E HORA DAS PROBAS

LISTA PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS PARA A PROVISIÓN CON CARÁCTER TEMPORAL A XORNADA PARCIAL (80% XORNADA – 30 HS. SEMANAIS) DUN CONDUTOR-OPERADOR RETROESCAVADORA OFICIAL 2ª  PARA O PLAN DE CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS DO CONCELLO DE TOMIÑO 2020, NOMEAMENTO DO TRIBUNAL, DÍA, LUGAR E HORA DAS PROBAS.

DATA E LUGAR DAS PROBAS.

O vindeiro luns 22 de xuño de 2020 nas dependencias municipais, sitas na NAVE MUNICIPAL DA CARBALLA (Tomiño), en Solleiro, ás 09:00 horas.

A data, hora e lugar da entrevista comunicaráselle ás persoas candidatas que superen a proba práctica, unha vez rematada esta. Podendo celebrarse a entrevista no mesmo día ou en posteriores.

DECRETO lista admitidos condutor-operador retroescavadora