LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS PARA A PROVISION TEMPORAL A TEMPO PARCIAL DUN ALBANEL OFICIAL 1ª para o plan de cONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS 2019 NOMEAMENTO DO TRIBUNAL, DÍA, LUGAR E HORA DAS PROBAS

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS PARA A PROVISION CON CARÁCTER TEMPORAL A TEMPO PARCIAL (80% XORNADA – 30 HS. SEMANAIS) DUN ALBANEL OFICIAL 1ª PARA O PLAN DE CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS DO CONCELLO DE TOMIÑO 2019, NOMEAMENTO DO TRIBUNAL, DÍA, LUGAR E HORA DAS PROBAS.

20190227_Resolución_DECRETO 2019-0151 [oficial abanel]