LISTAS DEFINITIVAS DE EXCLUÍDOS E ADMITIDOS PLAN DE CONSERVACIÓN 2015

LISTAXES DEFINITIVAS PLAN CONSERVACIÓN 2015

Recórdaselles aos candidatos/as que as datas, horas e lugar das distintas probas son as que figuran nas listaxes de admitidos e excluídos publicadas o 17 de marzo de 2015

Estas son as listaxes definitivas de todas as prazas convocadas dentro do Plan de Conservación e Funcionamento de Bens e Servizos Municipais 2015.

As listaxes publicadas o 17 de marzo de 2015 e nas que non se detectaron erros nin houbo modificacións, consideranse definitivas.

As listaxes publicadas o 17 de marzo de 2015 e nas que se detectaron erros ou houbo modificacións, foron aprobadas de novo como definitivas o 19 de marzo.