No seguinte enlace pode consultar a Lista Provisional de Admitidos e Excluídos para a provisión con carácter temporal a tempo parcial (93.3% xornada - 35 horas semanais) dun instalador electricista...

No seguinte enlace pode consultar a Lista Provisional de Admitidos e Excluídos para a provisión con carácter temporal a tempo parcial (93.3% xornada - 35 horas semanais) dun instalador electricista...

No seguinte enlace pode consultar a Lista Provisional de Admitidos e Excluídos para a provisión con carácter temporal a tempo parcial (93.3% xornada - 35 horas semanais) dun instalador electricista...

No seguinte enlace pode consultar a Lista Provisional de Admitidos e Excluídos para a provisión con carácter temporal a tempo parcial (93.3% xornada - 35 horas semanais) dun carpinteiro en...

X