Novas

Esquí 2015 INFORMACIÓN PREZOS: Todo o paquete: Clases+fortfait+material+pc+seguro+autobús+azafata = 235€ Paquete sen clases: Fortfait+material+pc+seguro+autobús+azafata = 205€ Paquete sen mateiral: clases+ fortfait+pc+seguro+autobús+azafata = 225€ Paquete sen clases-sen material: fortfait+pc+seguro+autobús+azafata= 195€ Estancia: pc+autobús+sguro= 160€ DATAS A TER EN CONTA: .-Preinscrición:...