Resolución da Alcaldía do Concello de Tomiño polo que resultan aprobadas as Bases da Convocatoria dunha Bolsa de Enxeñeiro/a Técnico Forestal, Especialidade en Explotacións Forestais, con destino ao Departamento de...

X