Lista definitiva de admitidos e excluídos para a provisión con carácter temporal, a tempo parcial (93.3% xornada - 35 horas semanais), dunha praza de soldador de estruturas metálicas lixeiras, para...

Listas provisionais de admitidos e excluídos para a provisión con carácter temporal, a tempo parcial (93.3% xornada - 35 horas semanais), de varias prazas, para o "Plan de Conservación e...

X