O Concello de Tomiño celebra pleno ordinario este luns con 10 puntos na Orde do Día O acceso do público ao salón de plenos continuará restrinxido mentres continúen vixentes as medidas de prevención e hixiente fronte ao Covid-19

Este luns 31 de maio, ás 20.30 horas, o Concello de Tomiño celebrará un pleno municipal de caráctrer ordinario con dez puntos na súa Orde do Día:

A) Parte resolutiva

  1. Aprobación da acta da sesión anterior
  2. Aprobación da cesión do local de música
  3. Modificación de créditos
  4. Convenio coa Deputación
  5. Prórroga de Urbaser
  6. Bases para a elección de Xuíz de Paz substituto
  7. Plan deincendios forestais
  8. Moción medidas

 

B) Actividade de control

  1. Dar conta da dimisión do concelleiro
  2. Dar conta das resolucións da alcaldía

 

C) Rogos e preguntas

Lembramos que mentres continúen vixentes as medidas de prevención e hixiene fronte ao Covid19 decretadas polo Goberno, non se permitirá o acceso do público ao salón de plenos.