O Concello de Tomiño celebra pleno ordinario o luns 29 de novembro A sesión comezará ás 20.00h en primeira convocatoria no salón de plenos

Orde do Día da sesión plenaria de carácter ordinario que o Concello de Tomiño celebrará o vindeiro luns 29 de novembro, ás 20.00h no salón de plenos.
ORDE DO DÍA:
1. APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR
2. PROPOSTA MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS
3. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 25N
4. MOCION BNG SOBRE O ANTEPROXECTO DE LEI DA MELLORA DA XESTIÓN DO CICLO DA AUGA
5. MOCION LEI PROPIEDADE INTELECTUAL
6. DAR CONTA DE INTERVENCIÓN
7. DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA ATA OUTUBRO
8. DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA ATA NOVEMBRO
9. ROGOS E PREGUNTAS