Contratación de 25 persoas desempregadas ao abeiro do “Plan de conservación e servizos do Concello de Tomiño 2016”.

Relación de profesión e categorías.

• 10 Peóns da horticultura, xardinería. 95121019 (80)
• 4 Peóns da construción de edificios. 96021013 (80)
• 2 Oficiais 1ª albanel. 71211015 (40) Carné B. Titulación: Graduado escolar/ESO ou equivalente.
• 1 Pintor Oficial 2ª. 72311035 (50). Carné B
• 1 Carpinteiros en xeral Oficial 1ª. 71311049 (40) Carné B e o oficial Titulación: Graduado escolar/ESO ou equivalente.
• 1 Carpinteiros en xeral axudante. 71311049 (70) Carné B.
• 1 Conductor-operador de retroescavadora Oficial 2ª. 83311174 (50) Carné B.
• 1 Instalador electricista en xeral Oficial 1ª. 75101033 (40) Carné B Titulación: Graduado escolar/ESO ou equivalente.
• 1 Mecánico de mantemento, reparación da automoción en xeral Oficial 2ª. 74011034 (50) Carné B.
• 1 Soldador de estruturas metálicas lixeiras, axudante. 73121051 (70) Carné B
• 1 Empregado administrativo en xeral. 43091029 (70) Titulación: Ciclo Medio Xestión administrativa, Técnico auxiliar administrativo ou superior da mesma familia profesional.
• 1 Técnico administrativo en xeral. 36131039 (40) Titulación: Ciclo Superior Administración e finanzas, Secretariado ou Técnico especialista administrativo e comercial.
(Máis información no arquivo adxunto, descargar pdf)

Postos Plan Deputación 2016