O concello de Tomiño publica as liñas de subvencións culturais e deportivas

O Concello de Tomiño publica a súa liña de subvencións culturais e deportivas. Para consultar nos seguintes enlaces:

http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2015/03/13/2015007672

http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2015/03/13/2015007677